Anh Sĩ Hoàng

Ngày đăng: 16/12/2016 - 14:44
Phụ huynh bé Lê Sĩ Huy

Trường mầm non Vĩnh Thắng đã giúp con trai tôi sau 3 năm học trở nên rất tự tin trong giao tiếp, biết chia sẻ, cảm thông. Đặc biệt, cháu rất cảm hứng trong học tập, có khả năng quan sát nhạy bén, thông minh

Trường mầm non Vĩnh Thắng đã giúp con trai tôi sau 3 năm học trở nên rất tự tin trong giao tiếp, biết chia sẻ, cảm thông. Đặc biệt, cháu rất cảm hứng trong học tập, có khả năng quan sát nhạy bén, thông minh